Projektering

Kia

 Vår kunskap är din säkerhet

Det fordras alltid ett visst projekteringsarbete vid upprättande av lås- och passagesystem.

Ett lås- eller passagesystem kan vara litet eller stort. Vilken storlek som än efterfrågas, kan vi möta beställarens krav på de punkter som är viktiga i en behovsanpassad systemlösning:

  •  Säkerhet
  •  Användarvänlighet
  •  Möjlighet till utbyggnad och föränderlighet
  •  Försäkringsbolagens och räddningstjänstens krav