Evolo och Evolo smart

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter » Evolo och Evolo smart

Evolo är på alla sätt en flexibel och komplett passerlösning. Systemet kan när som helst byggas ut på ett enkelt sätt. De digitala tillträdeskomponenterna drivs fristående och trådlöst, varför de snabbt och enkelt kan monteras i vilken dörr som helst. Befintliga, mekaniska låsanläggningar administreras utan problem och kompletteras med de digitala komponenterna i evolo.

Evolo smart passar särskilt bra för små företag. Det som är speciellt med vår lösning är att du inte behöver någon extra enhet för att programmera låskomponenter eller för att ändra eller radera tillträdesbehörigheter. Det gör du enkelt och snabbt med din smarttelefon. Evolo smart fungerar med evolo multi RFID (MRD) låskomponenter, som finns i prislista Evolo201