ASSA Hygienic Handle

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter » ASSA Hygienic Handle

ASSA Hygienic Handle – det moderna dörrtrycket för sjukhus

Nyhet  •  2015-06-26 14:00 CEST

ASSA Hygienic Handle är ett nytt trycke framtaget för dörrar i sjukvårdsmiljö.

Nya Karolinska Sjukhuset har valt detta handtag till sina vårdrum, eftersom att det löser en komplex dörrmiljö på ett mycket kostnadseffektivt sätt. I ASSA Hygienic Handle förenas kraven på tillgänglighet, hygien, brandkrav och ergonomi i en och samma produkt.  Produkten lämpar sig därför mycket väl på både befintliga och nya dörrar. Ladda ner ASSA Hygienic Handle produktblad under fliken ”ladda ner” på vår hemsida www.assa.se