SMARTair Solo SKAND L2V

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter » SMARTair Solo SKAND L2V

Steget till ett passersystem är mindre än någonsin med SMARTair™ Solo från ASSA

Användningsområde

Dörrmonterad stand alone läsare för innerdörrar på mindre kontor, butiker, vårdinrättningar eller liknande. Inga ingrepp i dörren. Styr det mekaniska låshuset.

Egenskaper

Styr det mekaniska låshuset. Batteridrift, ingen ström till dörren krävs.´Programmeras enkelt med ett Licens/programmeringskort. Ingen PC, programvara eller övrig utrustning krävs.

Funktion

Öppnas med personliga MIFARE kort eller taggar – korten behöver inte programmeras då läsaren kontrollerar kortets/taggens serienummer. Kan programmeras så att alla eller utvalda personer kan låsa upp/låsa dörrren med sitt kort.