SMARTair Genesis

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter » SMARTair Genesis

Steget till ett passersystem är mindre än någonsin med SMARTair™ Genesis från ASSA

 

SMARTair Genesis är den lönsamma och bekväma lösningen för mindre verksamheter som vill gå från mekanisk låsning till passersystem. Bra exempel är butiker, kontor och vårdcentraler.

SMARTair Genesis kräver ingen dator eller separat programvara för att fungera.  Istället kopplas en masterkontrollenhet med inbyggd programvara till kundens nätverk. Användaren administrerar sedan systemet via en webbläsare från en dator i nätverket.

Till masterenheten ingår en kortläsare med knappsats som installeras vid entrédörren. Denna kortläsare fungerar även som en programmeringsenhet för passerkorten. Innerdörrarna förses med läsare som installeras direkt på dörren eller på väggen. Läsarna inte kräver någon kabeldragning då de drivs med batteri.

Passerkort och nyckelbrickor från låssmeden är färdiga att använda så snart de tilldelats en användare och behörighet i SMARTair Genesis.

SMARTair™ Genesis kan hantera upp till 30 dörrar och 300 användare.