Dorma-Kaba Pextra +

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter » Dorma-Kaba Pextra +

pextra+

I pextra+ låssystem är nyckelskyddet (nyckel och cylinder) förhöjt med en nyckelprofil som är tillverkad med en speciell fräsmetod som försvårar manipulation. pextra+ är ett premium låssystem från dormakaba anpassat för komplexa låssystem med höga säkerhetskrav.

  • Patent på nyckel och cylinder till 2032
  • Flexfunktion ger möjlighet att få nya nycklar utan låsbyte
  • Servicecylinder (SAT) för tillfälligt tillträde på dina villkor utan att kompromissa om säkerheten
  • Säker nyckelhantering via licensierade återförsäljare
pextraplus.png
GeGe pExtra plus
GeGe pExtra plus