Evva Salto Clay

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter » Evva Salto Clay

Skärmklipp Skärmklipp.PNG.1

 

 

 

 

 

Salto är ett unikt passersystem som skiljer sig från de flesta andra på flera punkter. Salto passersystem finns i 3 olika nivåer, Smile, ROM och R/W – SVN. Du kan börja på en enkel nivå för att sedan bygga vidare till en högre. Enheterna är desamma oavsett vilken nivå du än väljer.

Smile: Den enklaste nivån använder du där det inte finns krav på central administration. Vanligast på anläggningar där man endast har enstaka dörrar. Du behöver inte någon dator eller programmeringsverktyg för denna nivå.

ROM: I nivån ROM finns en central administration där du bygger upp en databas med användare, behörigheter och dörrar. Du laddar sedan ut informationen till dörrarna via en handterminal. Vanligast på anläggningar med lite fler dörrar och där behovet för realtidsuppdatering inte finns.

SVN: Den mest kraftfulla nivån. Här bygger du upp en databas med användare, behörigheter, dörrar m.m. Du ansluter minst en trådbunden kortläsare som kan agera både dörröppnare och informationsspridare. De flesta dörrenheterna är offline (ej kabelanslutna) för att du ska få en så god totalekonomi som möjligt. Det är kortet/taggen som är informationslänken mellan databas och offlineläsare när det gäller behörighet och spärrlistor. Du får med största sannolikhet en lösning som uppfyller dina behov till ett långt lägre pris än traditionella passerlösningar!

Salto finns även med trådlösa Online-läsare.