ASSA Triton och ASSA Neptun

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter » ASSA Triton och ASSA Neptun

ASSA lanserar två nya låscylinderserier – ASSA Triton ochASSA NeptunASSA Triton 5900

För att möta nya marknadskrav och behov lanserar ASSA AB två nya låscylinderserier, ASSA Triton och ASSA Neptun.  Båda serierna innehåller ytterligare produktförbättringar och lång patenttid, vilket ger er en säker och långsiktig investering. ASSA Triton och ASSA Neptun är utvecklade i Sverige för svenska krav.

Cylinderserierna bygger på beprövad teknologi för hög driftsäkerhet samtidigt som de har förstärkts för att hantera ökade krav på brytsäkerhet och manipulation. Med den nykonstruerade rundcylindern erbjuder ASSA Triton- och ASSA Neptun-serierna en brytsäkerhet i särklass.

ASSA Triton är framtagen för kommersiella och offentliga fastigheter och ersätter därmed befintliga ASSA dp. För att erbjuda komplettlösning oberoende på funktion och säkerhetskrav finns ASSA Triton i tre nivåer. Den högsta nivån är ASSA Triton med CLIQ®, som kombinerar mekanik och
elektronik. För skalskydd respektive innerdörrar finns både högsäkerhetscylindrar och systemcylindrar för att kunna skapa en ekonomiskt fördelaktig lösning.

ASSA Neptun riktar sig mot flerbostadsmarknaden och ersätter befintliga ASSA Combi. För att kunna erbjuda en helhetslösning för flerbostad finns ASSA Neptun med ett flertal funktionscylindrar för att kunna säkra allt från entrédörrar och lägenhetsdörrar, till postboxar och cykelförråd. Allt med
en och samma nyckel.