Assa Elslutbleck 960

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter » Assa Elslutbleck 960

assa-960-web-nyhet

 

 

ASSAs genom tiderna starktaste elslutbleck är här – ASSA Elslutbleck 960
ASSA lanserar vårt genom tiderna starkaste elslutbleck – ASSA Elslutbleck 960 och utökar därmed ASSAs 900-serie. ASSA 960 är ett extra kraftigt Elslutbleck, driftsäkert och flexibelt – designat för tuffa miljöer med högt slitage.