Assa Abloy SHARELOCK

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter » Assa Abloy SHARELOCK

SHARELOCK™

Med ASSA ABLOY SHARELOCK™ i fastigheten kan nycklar från olika låssystem användas i ett och samma lås utan ingrepp på dörr, låshus eller befintligt låssystem. 

Med SHARELOCK i fastigheten kan nycklar från olika låssystem användas i ett och samma lås – utan ingrepp på dörr, låshus eller befintligt låssystem. Lösningen hanterar nycklar smidigt för branscher som omsorg, räddningstjänst, renhållning och infrastrukturbolag, och kan förses med funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, genom kombinationen av SHARELOCK och CLIQ® Remote.

En dörr, flera öppningsmöjligheter

SHARELOCK ger dig fler varianter av cylinderkombinationer än någon annan lösning.

SHARELOCK erbjuds med:

  • Mekanisk cylinder, både i användarcylindern och i servicecylinder.
  • Mekanisk cylinder som användarcylinder och CLIQ®Remote i servicecylinder.
  • Digital/elektromekanisk cylinder som användarcylinder och CLIQ®Remote i servicecylindern.
  • Runda eller ovala cylinderformer som användarcylinder.

Nyckelkoll

Nyckeln kan vara tidsstyrd, spårbar och hanteras digitalt genom CLIQ® Remote. För fastighetsägare innebär detta full kontroll på nycklar och möjlighet att spåra accesser.

Minskad logistik

SHARELOCK minskar logistik kring nyckelhantering, vilket gör att minskad miljöpåverkan är en av de positiva effekterna.

Säkerhet först

Hög säkerhet och samma säkerhetsklassning som våra övriga produkter. Med SHARELOCK installerat i fastigheten uppfylls alla krav som ställs på dörrmiljön.

Bygg på befintligt nyckelsystem

Av ekonomiska och praktiska skäl kan det vara bra att bygga vidare på det låssystem du har idag. Montera befintliga cylindrar i SHARELOCK och komplettera med servicecylindrar för de som ska tillträde. Du kan enkelt demontera SHARELOCK om behovet skulle förändras. Dörr och låshus återställs enkelt utan åverkan.