Tvättbokning

Med hjälp av Rco:s – Bewators system för tvättstugebokning så kan bokning av tvättstugan göras via den så kallade bokningstavlan (se bild) eller hemifrån via Internet.

Du behöver bara en PC med en vanlig webläsare, efter att du loggat in i systemet så ser du på en gång vilka tider som är lediga och upptagna och bokningen görs på ett par sekunder.

Electrolux Vision

Electrolux Vision

Via en stor och användarvänlig färgskärm som placeras i exempelvis trappuppgången kan den fastighetsansvarige kommunicera med alla i fastigheten. Här kan de boende göra alla sina bokningar och hämta såväl allmän som privat information gällande fastigheten. Electrolux Vision™ är ett intelligent system som ökar nyttjandegraden av gemensamma lokaler och tjänster tillgängliga för de boende. Den har en enorm kapacitet och potential. Förutom alla de möjligheter och tekniska finesser som är en del av systemet, är den dessutom ett komplett kommunikationssystem. Alla boende får stora möjligheter att påverka sin boendekvalitet och trygghet genom en direkt kommunikation med den fastighetsansvarige.

Några av de funktioner Electrolux Vision™ erbjuder inkluderar informationstavla, trapphusregister, personlig sida, felanmälan, bokningsmöjligheter, bokningskontroll och passtider. Dessutom erbjuder den passersystem, bokning via webben, debiteringstjänster, administration via webben samt driftsövervakning över hela systemet.

Electrolux Vision Light

Electrolux Vision Light™ är en mycket enkel och användarvänlig produkt med tydlig färgdisplay. Den är liten, smidig och prisvärd. Electrolux Vision Light™ tillgodoser därmed de kunder som vill ha ett enklare system för tvättstugebokning i sina fastigheter. En stor fördel är att den monteras utomhus, vilket löser problemet när det gäller fristående tvättstugor. Trots det kompakta formatet fungerar produkten för såväl bokning som till att öppna dörren. Electrolux Vision Light™ kan också vara ett komplement till Electrolux Vision™ för att få en komplett kommunikationscentral.

Electrolux Vision Light™ erbjuder bland annat bokning av gemensamma lokaler och tvättstuga, dörröppningsfunktion, betalning, webbokning, driftsövervakning och maskinstyrning

Electrolux MOBILE

    • Bokning
    • Information
  • App/webb