Gesällbrev.

Vi Gratulerar Uffe,Hampus & Andre till Gesällbreven !!!

 

Gesällprov

Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter och som krävs för att kunna utföra dessa i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

Gesällprov kan avläggas efter minst 3 års dokumenterad utbildnings- och/eller arbetstid i yrket, varav gymnasieutbildning i yrket kan medräknas motsvarande 2 år, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Gesällbrev visar på erfarenhet och intresse

För att avlägga gesällprov måste man ha genomgått en treårig lärlingsutbildning hos låssmedsföretag. Proven, som huvudsakligen är praktiskt inriktade, skall avse:

  • Kännedom om gängse låsfabrikat och låstyper, såväl mekaniska som elektriska konstruktioner, nycklar, nyckelämnen samt dyrkverktyg.
  • Utförande av monteringsarbeten av lås och förstärkningsbeslag i trä och metall, även borrning, gängning och liknande.
  • Val av låstyp till olika objekt.
  • Utförande av reparationer av lås, läggning av låscylindrar i system.
  • Tillverkning av nycklar efter lås, kod eller provnyckel till såväl cylinderlås som tillhållarlås.
  • Kunnighet i svetsning och hårdlödning, kunskap om bestämmelser för s.k. ”Heta arbeten.”
  • Kännedom om myndigheters och försäkringsbolagens krav på intrångsskydd och utrymningsvägar samt gällande bestämmelser om s.k. skyddade nycklar.
  • Kunskap om vad som är föreskrivet i lagar och förordningar om låssmedsyrkets utövande.