Företaget

Säkerhetscenter med lång erfarenhet.

Öbergs Lås & Nycklar är ett anrikt företag vars historia sträcker sig tillbaka till 1938. Vi är en auktoriserad låsmästare med lång branscherfarenhet som erbjuder ett komplett sortiment inom lås och säkerhet. Butiken är belägen på Gasverksgatan 25 i Helsingborg och vi har ett brett sortiment från de ledande fabrikaten. I dag är vi totalt 8 anställda. Mästarebrev och gesällbrev finns i företaget.

Pålitliga säkerhetslösningar

Öbergs Lås & Nycklar erbjuder allt från nyckeltillverkning, låsmontering och låsreparationer till installation av lås- och larmsystem, dörrstängare och passersystem. Företaget erbjuder även besiktning och förebyggande inbrottsskydd. Vi säljer och installerar även kassaskåp, säkerhetsskåp, nyckelskåp och säkerhetsdörrar m.m. Vi utför dessutom reparationer och förstärkningsarbeten på dörrar, t.ex. vid inbrott. Produkterna kommer från välkända leverantörer, bl.a. Abloy, Alfa, Assa, Axema, Bewator,  Daloc, Dorma, Evva, Kaba, Nivex, Solid ochTeletec Connect.

Öbergs Lås & Nycklar arbetar alltid med de senaste produkterna som finns på marknaden, allt för att kunna erbjuda så kompletta och pålitliga säkerhetslösningar som möjligt. Genom vårt medlemskap i SLR är vi auktoriserade att besiktiga åt försäkringsbolagen. En stor del av vårt arbete består av förebyggande besiktningar och riskanalyser ute hos kunderna samt ge råd och förslag på lämpliga lösningar. Det är ytterst viktigt att använda rätt typ av lås för att i största möjliga mån förhindra inbrott. Det ska vara svårt att ta sig in och samtidigt gäller det att försvåra för en inbrytare att ta sig ut igen, t.ex. genom fönster, altan- eller ytterdörrar.

Moderna låssystem

Öbergs Lås & Nycklar erbjuder en rad åtgärder till företag, villor och lägenheter, t.ex. olika brytskydd, godkända lås, larm m.m. Ett område där det är extra viktigt med ordentliga besiktningar är i samband med inspektion av lokaler där mycket folk befinner sig. Där ställs extra höga krav på nödutgångar och utrymningsvägar och att låssystemen uppfyller alla högt ställda krav. Låsbranschen har utvecklats enormt de senaste åren och det blir allt mer vanligt med elektroniska system. I dag har många nycklar inbyggda chips som läser av och öppnar dörrar. Det underlättar för äldre och rörelsehindrade. Vi har installerat sådana läsare hos bostadsrättsföreningar vilket är mycket uppskattat hos de boende. Det är också vanligt att ha datoriserade bokningssystem i t.ex. tvättstugor.

Vid tillverkning av nycklar använder vi Datorstyrda nyckelfräsmaskiner.Stämplingen sker automatiskt i en särskild maskin. Vi använder även en maskin som optiskt läser av nycklarnas profil vilket gör att vi hittar rätt ämne för tillverkningen. Vi kan i stort sett göra alla slags nycklar och resultatet blir en originalnyckel av högsta kvalitet. Vi deltar regelbundet i olika kurser och ser till att ha de senaste licenserna för att arbeta med samtliga större låsfabrikat.