Installation

Vi har låssystem för alla tänkbara projekt. Från koja till slott.

Vi utför installationer i alla förekommande dörr- och fönster miljöer, från enklaste hasp till avancerade elektromekaniska lås.

Dagens låssystem är i allt större utsträckning kopplade till överordnade system såsom kodlås och passersystem.

Handikappanpassade dörrautomatiker i offentliga lokaler installeras av oss i allt större utsträckning, alltid i takt med teknikens framsteg.