Nyheter

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter (Page 11)

Kaba EDO-100

 
  Forward icon

Intelligent utrymningsterminal öppnar upp för ny nivå av säkerhet!

2015-03-18

Kaba lanserar EDO-100, utrymningsterminalen som både varnar vid brist på matningsspänning och automatiskt låser upp dörren vid strömavbrott  eller brandlarm. Terminalen har också inbyggt alarm som varnar vid nödsituationer eller om enheten utsätts för sabotage. Enheten, som samtidigt fungerar som en passerkontroll, innehåller även en självständig RFID-läsare för Mifare och kan lagra upp till 4.000 användarmedia. 

– Det här är nya generationens utrymningsterminal, säger Patrik Persson som är produktansvarig på Kaba. Syftet är att visuellt markera en nödutgång för att man snabbt ska kunna hitta och öppna dörren enkelt vid en nödsituation. Det är också en smart enhet som har inbyggd funktion för testning och underhåll av dörrmiljön. I händelse av ett strömavbrott tar två uppladdningsbara Litiumbatterier över och förlänger driften med ytterligare 4 timmar. En nödutgång måste alltid fungera oavsett om strömtillförseln upphör, vilket de inte alltid gör. I förlängningen kan detta rädda liv.

Lätt att hitta
Med ett knapptryck på terminalen öppnas nödutgången om dörren är låst vid en nödsituation. Terminalen sitter monterad vid skylt som markerar nödöppning och ljussignaler gör den lätt att identifiera både i dagsljus och i mörker. En grön bakgrundsbelysning indikerar med ett pulserande ljus brist på matspänning, utrymningsknappen lyser rött och utrymningssymbolen är grönmarkerad.

Kontinuerlig signalövervakning
I normalläget  övervakar EDO-100 kontinuerligt signaler från magnetkontakt, mikrobrytare och brandlarm och möjlighet finns att konfigurera in förutbestämd tidsfördröjning och varningssignal vid användning. Produkten är testad enligt prEN13637 och håller nationell och europeisk standard.

För mer information kontakta:
Patrik Persson – patrik.persson@kaba.com

Teknisk info:
Strömförsörning: 12-48VDC
Strömförbrukning: 66 mA v/12V (0,8W), vid normal användning
Dimension: 94 x 94 x 24mm
IP32, Temp: 0-50C°, 0-90% RH, kondensation ej tillåten
RFID: Mifare
Master A:1
Master B: Upp till 200
Whitelist behörigheter: 4.000 användarmedia

SMARTair Solo SKAND L2V

Steget till ett passersystem är mindre än någonsin med SMARTair™ Solo från ASSA

Användningsområde

Dörrmonterad stand alone läsare för innerdörrar på mindre kontor, butiker, vårdinrättningar eller liknande. Inga ingrepp i dörren. Styr det mekaniska låshuset.

Egenskaper

Styr det mekaniska låshuset. Batteridrift, ingen ström till dörren krävs.´Programmeras enkelt med ett Licens/programmeringskort. Ingen PC, programvara eller övrig utrustning krävs.

Funktion

Öppnas med personliga MIFARE kort eller taggar – korten behöver inte programmeras då läsaren kontrollerar kortets/taggens serienummer. Kan programmeras så att alla eller utvalda personer kan låsa upp/låsa dörrren med sitt kort.

ASSA Triton och ASSA Neptun

ASSA lanserar två nya låscylinderserier – ASSA Triton ochASSA NeptunASSA Triton 5900

För att möta nya marknadskrav och behov lanserar ASSA AB två nya låscylinderserier, ASSA Triton och ASSA Neptun.  Båda serierna innehåller ytterligare produktförbättringar och lång patenttid, vilket ger er en säker och långsiktig investering. ASSA Triton och ASSA Neptun är utvecklade i Sverige för svenska krav.

Cylinderserierna bygger på beprövad teknologi för hög driftsäkerhet samtidigt som de har förstärkts för att hantera ökade krav på brytsäkerhet och manipulation. Med den nykonstruerade rundcylindern erbjuder ASSA Triton- och ASSA Neptun-serierna en brytsäkerhet i särklass.

ASSA Triton är framtagen för kommersiella och offentliga fastigheter och ersätter därmed befintliga ASSA dp. För att erbjuda komplettlösning oberoende på funktion och säkerhetskrav finns ASSA Triton i tre nivåer. Den högsta nivån är ASSA Triton med CLIQ®, som kombinerar mekanik och
elektronik. För skalskydd respektive innerdörrar finns både högsäkerhetscylindrar och systemcylindrar för att kunna skapa en ekonomiskt fördelaktig lösning.

ASSA Neptun riktar sig mot flerbostadsmarknaden och ersätter befintliga ASSA Combi. För att kunna erbjuda en helhetslösning för flerbostad finns ASSA Neptun med ett flertal funktionscylindrar för att kunna säkra allt från entrédörrar och lägenhetsdörrar, till postboxar och cykelförråd. Allt med
en och samma nyckel.