Privatpersoner

Öbergs Lås & Nycklar » Privatpersoner

Mekaniskt skydd

Bra mekaniskt skydd innebär två saker. Dels ska det vara svårt för tjuven att ta sig in i huset, och om han ändå lyckats komma in så ska det vara svårt att bära ut familjens ägodelar.

En vanlig väg för tjuven att ta sig in i småhus är via fönstren. Antingen bryter tjuven upp fönstret eller så slår han ut en liten bit av rutan så att han kan sticka in en hand och öppna.

En tredje metod är att borra ett litet hål i karmen så han med en ståltråd eller liknande kan peta upp fönsterhakarna. Källarfönster bör man speciellt tänka på eftersom de ofta ligger dolda för insyn från grannar. Tjuven klättrar nästan aldrig in genom en sönderslagen fönsterruta, eftersom risken är för stor att skada sig och lämna blodspår.

En annan vanlig väg att ta sig in är via altandörren. Tjuven använder samma metoder som vid fönster, dvs. bryter upp dörren eller ordnar så att han kan nå handtaget och öppna dörren.

En ytterligare väg att komma åt handtaget eller krypa in är att sparka in dörrspegeln av trä, som finns under fönstret i de flesta altandörrar. Att komma in via altandörren har fördelen för tjuven att det är lätt att bära ut stöldgods.

Entrédörr och andra vägar in är mindre vanliga i småhus. Det kan vara bekvämt för tjuven att via entré- eller garagedörr bära ut stöldgods. Om fönster finns nära entrédörren kan tjuven även här nå låsvredet och, vid vissa typer av lås, lätt öppna dörren.

Skapa ett bra mekaniskt skydd

Lösningarna blir lite olika om fönster och dörrar går utåt eller inåt. Be fackmannen, t ex auktoriserad låssmed om råd. En åtgärd som inte behöver kosta något är att ta bort buskar och träd, som gör att tjuven kan arbeta utan risk för att bli upptäckt av t ex grannar. Kontrollera också att tjuven inte kan ta sig in via takluckan. Vidta lämplig åtgärd som förhindrar att tjuvar kan ta sig in den vägen.

Om du har isolerfönster (eller fönster i dörrar) där man bara fäst fast fönsterrutan med trälister som stiftats fast, bör du skruva fast listerna med envägsskruv. Risken är annars att tjuven genom att ta bort listerna enkelt kan ta bort hela glasrutan och klättra in eller sticka in handen och öppna fönstret eller dörren. Var försiktig så att skruven inte går in i glaset så det spricker sönder.

Vilka metoder finns?

Köp alltid speciallås av olika slag hos en auktoriserad låssmed.
Köp aldrig säkerhetsprodukter av någon som bara dyker upp vid din dörr och vill sälja och installera. Det kan vara någon, som i skumma avsikter är ute efter att se hur ditt inbrottsskydd ser ut.

Fönster (alternativa lösningar)

 • Fönsterlås med låsbart handtag (t ex Fix 835S eller Fix 876S).
 • Fönsterlås utan handtag (t ex Fix 2830, FAS 147 eller 148).
 • Fönster som sällan öppnas kan skruvas igen, men givetvis så att skruvarna inte kan skruvas ur utifrån.
 • Galler eller stadigt plattjärn (normalt endast källarfönster och fönster bredvid ytterdörr).

Obs! Man ska aldrig använda spärrfunktionen i tvåfunktionslås eller låsa gallergrind eller extralås när man är hemma eftersom man kan behöva ta sig ut snabbt vid brand.

Larm (alternativa lösningar)

 • Larm med koppling till larmcentral.
 • Larm med koppling till grannars och/eller andras telefonnummer.
 • Lokallarm utan vidarekoppling.
 • Larmen kan vara trådbundna eller trådlösa. De trådlösa larmen är enklare att installera, man slipper kabeldragning, men de trådbundna är säkrare och svårare att störa ut.
 • Centralanslutet inbrottslarm är anslutet till någon form av larmcentral och, om man så önskar även till ett väktarföretag, som i förekommande fall rycker ut och tillfälligt åtgärdar ev inbrottsskador.
 • Blixtlampa på/i huset som visar var larmet går.
 • Rökdetektor kopplad till larmet.