Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vi på Öbergs Lås o Nycklar arbetar för en god och säker arbetsmiljö,

  • som befrämjar medarbetarnas engagemang och samverkan
  • som befrämjar personlig och yrkesmässig utveckling
  • som förebygger och undanröjer risker för skada och ohälsa

Samtliga medarbetare stödjer denna policy och verkar gemensamt för att åstadkomma ständiga förbättringar med syftet att uppnå en hälsosam arbetsmiljö och uppfylla kraven i Arbetsmiljölagen.

Miljöpolicy

Öbergs Lås o Nycklar och dess personal skall bedriva en verksamhet, anpassad att inte påverka miljön negativt.Vi skall bedriva ett kontinuerligt miljöarbete med ständiga förbättringar för att minska vår totala miljöbelastning.