Auktorisation

För att ett låssmedsföretag ska bli auktoriserat fordras bl a.

  • att verksamheten bedrives med hederliga metoder samt att gällande lagar och förordningar följs
  • att företaget och dess anställda beaktar den ansvarsställning som låssmedsyrket innebär gentemot konsumenten, uppdragsgivaren
  • att verksamheten bedrives på sådant sätt att låssmedsyrket finner aktning och förtroende
  • att ansvara för att anställd personal noggrannt följer de föreskrifter och regler som gäller för tillverkning och försäljning av nycklar
  • att någon inom företaget innehar Mästarbrev i låssmedsyrket
  • att i förekommande fall följa av disciplinnämnden fattade beslut

Auktorisation av Låsmästare är ett exempel på vår strävan att ständigt utveckla och förbättra lås- och säkerhetsbranschen. Lyhörda för de krav och önskemål som ställs från allmänhet, polis, försäkringsbolag och andra kravställare. Det förpliktar att vara Auktoriserad Låsmästare.