Nyheter

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter (Page 7)

Traka nyckeladministration

Ökad säkerhet och bättre kontroll med Traka nyckeladministration

 

ASSA utökar nu sin produktportfölj och blir distributör för Traka nyckeladministration i Sverige. Trakas nyckelskåp och programvaror förenklar din vardag och ökar säkerheten.

Trakas skåp och nyckeladministration erbjuder dig:

– Besparingar genom minskad tid för nyckeladministration
– Ökad säkerhet genom bättre nyckelkontroll
– Minskad risk för borttappade nycklar
– Ökad trygghet genom spårbarhet av användaren

Nyckelskåpen från Traka finns i två versioner, stand-alone och online. Om verksamheten har fler skåp i exempelvis flera byggnader kan online skåpen kopplas samman via nätverk. Administrationen kan då ske både centralt eller på fler platser.

För de som önskar stand-alone lösningar finns Trakas skåp utan krav på nätverk och PC-programvara. All administration sker då via en inbyggd touch-skärm. Båda versionerna finns i tre storlekar med 20 till 180 nyckelpositioner per skåp. Skåpen kan sedan byggas ut och kompletteras för att specialanpassas efter verksamhetens krav.

SMARTair Genesis

Steget till ett passersystem är mindre än någonsin med SMARTair™ Genesis från ASSA

 

SMARTair Genesis är den lönsamma och bekväma lösningen för mindre verksamheter som vill gå från mekanisk låsning till passersystem. Bra exempel är butiker, kontor och vårdcentraler.

SMARTair Genesis kräver ingen dator eller separat programvara för att fungera.  Istället kopplas en masterkontrollenhet med inbyggd programvara till kundens nätverk. Användaren administrerar sedan systemet via en webbläsare från en dator i nätverket.

Till masterenheten ingår en kortläsare med knappsats som installeras vid entrédörren. Denna kortläsare fungerar även som en programmeringsenhet för passerkorten. Innerdörrarna förses med läsare som installeras direkt på dörren eller på väggen. Läsarna inte kräver någon kabeldragning då de drivs med batteri.

Passerkort och nyckelbrickor från låssmeden är färdiga att använda så snart de tilldelats en användare och behörighet i SMARTair Genesis.

SMARTair™ Genesis kan hantera upp till 30 dörrar och 300 användare.

ASSA Triton och ASSA Neptun

ASSA lanserar två nya låscylinderserier – ASSA Triton och ASSA Neptun

 

För att möta nya marknadskrav och behov lanserar ASSA AB två nya låscylinderserier, ASSA Triton och ASSA Neptun.  Båda serierna innehåller ytterligare produktförbättringar och lång patenttid, vilket ger er en säker och långsiktig investering. ASSA Triton och ASSA Neptun är utvecklade i Sverige för svenska krav.

Cylinderserierna bygger på beprövad teknologi för hög driftsäkerhet samtidigt som de har förstärkts för att hantera ökade krav på brytsäkerhet och manipulation. Med den nykonstruerade rundcylindern erbjuder ASSA Triton- och ASSA Neptun-serierna en brytsäkerhet i särklass.

ASSA Triton är framtagen för kommersiella och offentliga fastigheter och ersätter därmed befintliga ASSA dp. För att erbjuda komplettlösning oberoende på funktion och säkerhetskrav finns ASSA Triton i tre nivåer. Den högsta nivån är ASSA Triton med CLIQ®, som kombinerar mekanik och
elektronik. För skalskydd respektive innerdörrar finns både högsäkerhetscylindrar och systemcylindrar för att kunna skapa en ekonomiskt fördelaktig lösning.

ASSA Neptun riktar sig mot flerbostadsmarknaden och ersätter befintliga ASSA Combi. För att kunna erbjuda en helhetslösning för flerbostad finns ASSA Neptun med ett flertal funktionscylindrar för att kunna säkra allt från entrédörrar och lägenhetsdörrar, till postboxar och cykelförråd. Allt med
en och samma nyckel.