Nyheter

Öbergs Lås & Nycklar » Nyheter (Page 5)

STEP 110

STEP 110

– en ny generation eltryckeslås med modern kolvplacering

STEP 110 är ett slitstarkt eltryckeslås utrustad med unik, patentsökt direktdrift, så kallad Direct Drive™, vilket medför en mycket mjuk och följsam upplevelse kring användningen av trycket. Det stilrena låset har en modern kolvplacering med cylinderfallkolven placerad i centrum av låskistan. Brandprovad i 90 minuter.

Konstruktionen är framtagen med STEPs erkänt höga kvalitetskrav vilket säkerställer en kraftfull prestanda med hög driftsäkerhet.

Direct Drive™ ger en följsam känsla med direkt manövrering

Eltryckeslåsets patentsökta Direct Drive™-funktion ger en direkt manövrering och en mycket följsam känsla när dörrens trycke används. Konceptet ger en helt ny dimension av hur ett eltryckeslås kan upplevas.

Modern kolvplacering och flera flexibla egenskaper

STEP 110 har en modern kolvplacering och kan fås med eller utan splitfunktion. Väljer du en av produkterna med splitfunktion kan du låta valfri sida av låset ske med mekanisk utpassering.

Utrymning och hög hållbarhet säkerställs genom att den mekaniskt styrda sidan har en rejäl fastsättning där splitfunktionen säkras av rostfria och härdade detaljer.

STEP 110 har flera valbara funktioner, som dörrhängning, rättvänd/omvänd funktion samt val av mekaniskt inkopplad sida. Inbyggda mikrobrytare indikerar stängt och förreglat läge samt tryckesmanövrering, för inkoppling till passersystem.

Konstruktionen lämpar sig mycket väl för användning tillsammans med elsutbleck.

LIVION Nyckelskåp

Med det intelligenta nyckelskåpet kan nycklar delas ut på distans vid oförutsedda händelser. Efter identifiering och utdelning av unik kod, finns en nyckel tillgänglig för uppdatering i en intilliggande Hotspot. Detta på endast några minuter. Snabbt, enkelt och tryggt. 


Så fungerar det
Skåpet innehåller upp till 30 nycklar och för att få tillgång till en tom nyckel görs en identifiering och en unik engångskod skickas ut på sms till mottagaren av nyckeln.

Livion – Det intelligenta nyckelskåpet

Efter att nyckeln plockats ur skåpet, sätts den i en Hotspot (en uppdateringsenhet) som finns placerad intill skåpet. Programmeringsuppdraget har skickats på distans och när nyckeln sätts i programmeras denna med rätt behörigheter. Därefter är nyckeln färdig att användas. Hela förloppet på bara några minuter.

När en nyckel förlorats
Med det intelligenta nyckelskåpet slipper man det krångel som normalt uppkommer i samband med att en nyckel tappats bort. Man behöver inte ta sig till eller vänta på en låssmed eller i värsta fall på kvälls- eller nattetid, ringa en jour-låssmed. Dyrbara kostnader som byte av lås eller liknande, som ofta uppkommer i samband med att en nyckel försvinner, slipper man helt. Väljer man en ersättande nyckel, spärras dessutom den gamla nyckeln när den nya används. Det kan inte bli enklare och säkrare!

Hotspot

För entreprenörer eller tillfälliga besökare
Om en tillfällig entreprenör eller annan besökare behöver tillträde till lägenhet, fungerar skåpet på samma sätt som för en boende som tappat bort nyckeln. Den enda skillnaden är att när entreprenören är klar, avprogrammeras nyckeln i Hotspot (töms på information och behörighet) och läggs tillbaka i skåpet. Därefter blir nyckeln tillgänglig igen, för annan användare.

Det intelligenta nyckelskåpet spar både tid och pengar
Med nyckelskåpet finns alltid nycklar tillgängliga för alla händelser. Genom säker identifiering, fotografering och en engångskod, behöver aldrig någon fastighetsägare eller lägenhetsinnehavare vara på plats för att lämna ut en nyckel – allt hanteras snabbt på distans. Med ett digitalt låssystem och ett serviceavtal* hos Samuelsson & Partner kan denna unika, tidsbesparande tjänst erhållas.

TRAKA Nyckelskåp

Ökad säkerhet genom bättre nyckelkontroll

Att kunna ge access till såväl byggnader och anläggningar som utrustning och fordon är ett måste i varje organisation. Men det gör också nycklar till en av organisationens viktigaste tillgångar. Därför är det av största vikt att ha tillförlitliga nyckelhanteringssystem och säkra elektroniska nyckelskåp. Med Trakas intelligenta elektroniska nyckelskåp säkerställer du att enbart behörig personal får tillgång till angivet nyckelskåp, vid rätt tillfälle och angiven nyckel. Tillträde sker via passerkort eller PIN kod. 

Mera om nyckelhantering

Trakas nyckelskåp registrerar automatiskt alla uttag och återlämningar av nycklar och alla händelser och tidpunkter loggas automatiskt för spårbarhet . På så vis vet du alltid, vem som utfört lånet, när detta skedde och vilken nyckel som personen i fråga använde. Nyckelskåpen finns med alternativ låsta nyckelpositioner, eller olåsta.  Det innebär att en person som har tillåtelse att öppna skåpet, endast har tillgång till de nycklar som administratören gett behörighet till. 

Trakas nyckelskåp kan användas i två utföranden, stand-alone och online. På de fristående skåpen sker all administration via den en inbyggda touch-skärmen. Dessa skåp behöver ingen extern mjukvara eller nätverksåtkomst och administreras lokalt i skåpet. Import av användare och nyckelinformation kan givetvis importeras via USB för att minimera extra manuellt arbete.  

Onlineskåp kan vara aktuellt då ni har fler skåp i exempelvis andra byggnader. Dessa kopplas då samman via ett lokalt nätverk och administreras med programvaran Traka Web. Alla Trakas Online-skåp är förberedda för integration med passersystem som t.ex. CLIQ och ARX, och inloggning kan ske med samma passerkort.

Både online och stand alone skåpen finns i fyra storlekar som i sin tur kan byggas ut med ytterligare nyckellister eller kompletteras med utbyggnadsskåp (gäller S-Touch och L-Touch) för utökad kapacitet.

Trakas nyckelskåp finns i 4 storlekar:

 S-Touch och L-Touch finns också som klassade skåp enligt svensk säkerhetsstandard SS 3492.

Traka Touch funktioner:

  • Administrera användare och nycklar direkt på skärmen
  • Importera information i excel via USB 
  • Tydlig status för respektive nycklar via färgikoner på skärmen
  • Möjlighet att anpassa funktioner som visas på skärmen
  • Enkelt att söka på nycklar, personer och händelser på skärmen
  • Full spårbarhet på alla händelser i systemet
  • Tidsbegränsningar på personer eller enskilda nycklar
  • Möjlighet att begränsa antalet nycklar per person
  • Uppgradera till online Traka Web när behov uppstår
  • Möjlighet till larm via relä vid valfria händelser 
L-Touch

L-Touch

Traka L-Touch är det största skåpet med plats för 180 nycklar. Detta system kan också byggas ut med tre utbyggnadsskåp för totalt 720 nyckelplatser. L-Touch går också att få i en modell som uppfyller säkerhetsnormen SS 3492. 

S-Touch

S-Touch

S-Touch, är ett mellanstort skåp som rymmer upp till 60 nycklar. Detta system kan byggas ut med ett utbyggnadsskåp för totalt 120 nycklar. S-Touch går också att få i en modell som uppfyller säkerhetsnormen SS 3492. 

M-Touch

M-Touch 

Traka M-Touch är ett litet väggfast skåp med plats för upp till 20 nycklar. 

V-Touch

V-Touch

Traka V-Touch är det minsta nyckelskåpet som rymmer 5 nycklar. Trots sin kompakta design har det samma kvalificerade funktioner som de större skåpen

SS3492 Traka klassade skåp

SS3492 Traka klassade skåp

För de kunder som önskar extra hög säkerhet kring nyckelhanteringen erbjuder Traka lösningar enligt SS3492. Det finns i både S-Touch och L-Touch version av skåp beroende på behoven av antal nyckelpositioner.