Anslagstavla

Öbergs Lås & Nycklar » Anslagstavla (Page 3)

Gesällbrev

Michael Sonesson har nu tagit gesällbrev i Låssmedsyrket.

Ett av proven han har gjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesällbrev visar på erfarenhet och yrkeskunskap

För att avlägga gesällprov måste man ha genomgått en treårig lärlingsutbildning hos ett låssmedsföretag.

Proven, som huvudsakligen är praktiskt inriktade, skall avse:

Kännedom om gängse låsfabrikat och låstyper, såväl mekaniska som elektriska konstruktioner, nycklar, nyckelämnen samt dyrkverktyg.
Utförande av monteringsarbeten av lås och förstärkningsbeslag i trä och metall, även borrning, gängning och liknande.
Val av låstyp till olika objekt.
Utförande av reparationer av lås, läggning av låscylindrar i system.
Tillverkning av nycklar efter lås, kod eller provnyckel till såväl cylinderlås som tillhållarlås.
Kunnighet i svetsning och hårdlödning, kunskap om bestämmelser för s.k. ”Heta arbeten.”
Kännedom om myndigheters och försäkringsbolagens krav på intrångsskydd och utrymningsvägar samt gällande bestämmelser om s.k. skyddade nycklar.
Kunskap om vad som är föreskrivet i lagar och förordningar om låssmedsyrkets utövande.

 

André 1:a i Sverige på låsteknik.

IMG_20141112_0001_NEW.jpg_redigerad-1

 

 

 

 

 

 

André bäst i Sverige som lås-elev på praktiska gymnasiet 2013.

Har varit praktikant hos Öbergs Lås samt utbildning hos Praktiska gymnasiet, är nu anställd som låssmed hos oss sen Juli 2014.

Grattis!!

Certifierad låsmästare-Låsanläggningar

Håkan Johnsson är nu Certifierad låsmästare-Låsanläggningar.