Anslagstavla

Öbergs Lås & Nycklar » Anslagstavla (Page 2)

Gesällbrev.

Vi Gratulerar Uffe,Hampus & Andre till Gesällbreven !!!

 

Gesällprov

Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter och som krävs för att kunna utföra dessa i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

Gesällprov kan avläggas efter minst 3 års dokumenterad utbildnings- och/eller arbetstid i yrket, varav gymnasieutbildning i yrket kan medräknas motsvarande 2 år, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Gesällbrev visar på erfarenhet och intresse

För att avlägga gesällprov måste man ha genomgått en treårig lärlingsutbildning hos låssmedsföretag. Proven, som huvudsakligen är praktiskt inriktade, skall avse:

 • Kännedom om gängse låsfabrikat och låstyper, såväl mekaniska som elektriska konstruktioner, nycklar, nyckelämnen samt dyrkverktyg.
 • Utförande av monteringsarbeten av lås och förstärkningsbeslag i trä och metall, även borrning, gängning och liknande.
 • Val av låstyp till olika objekt.
 • Utförande av reparationer av lås, läggning av låscylindrar i system.
 • Tillverkning av nycklar efter lås, kod eller provnyckel till såväl cylinderlås som tillhållarlås.
 • Kunnighet i svetsning och hårdlödning, kunskap om bestämmelser för s.k. ”Heta arbeten.”
 • Kännedom om myndigheters och försäkringsbolagens krav på intrångsskydd och utrymningsvägar samt gällande bestämmelser om s.k. skyddade nycklar.
 • Kunskap om vad som är föreskrivet i lagar och förordningar om låssmedsyrkets utövande.

Öbergs Lås o Nycklar 80 år

Team Rynkeby


  Team Rynkeby – God Morgons cykeltur till Paris handlar om att samla in pengar till barn med cancer och deras familjer. Pengarna samlas bland annat in genom sponsring från välvilliga sponsorer.2017 hade Team Rynkeby – God Morgon inte mindre än 5 000 sponsorer, som bidrog med pengar eller andra resurser till projektet. Det innebar att Team Rynkeby – God Morgon kunde skänka mer än 8,8 miljoner euro till förmån för sjuka barn i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Färöarna.Team Rynkeby – God Morgon är en frivillig verksamhet och det innebär att en stor del av förnödenheterna som vi behöver under turen förmedlas av sponsorer. Bland annat bilar, bränsle, mat och dryck. Dessutom betalar deltagarna själva sina egna utgifter.
  100 PROCENT TILL BARN MED CANCER
  TeamRynkeby – God Morgons huvudsponsor God Morgon och står för alla centrala projektkostnader, vilket innebär att 100 procent av de insamlade medlen går vidare till organisationerna som vi samarbetar med i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna och Island.
  Donationer från våra svenska lag går oavkortat vidare till Barncancerfonde