Anslagstavla

Öbergs Lås & Nycklar » Anslagstavla

Öbergs i Barcelona

Öbergs på konferens i Barcelona

Öbergs 80 år

Gesällbrev.

Vi Gratulerar Uffe,Hampus & Andre till Gesällbreven !!!

 

Gesällprov

Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter och som krävs för att kunna utföra dessa i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

Gesällprov kan avläggas efter minst 3 års dokumenterad utbildnings- och/eller arbetstid i yrket, varav gymnasieutbildning i yrket kan medräknas motsvarande 2 år, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Gesällbrev visar på erfarenhet och intresse

För att avlägga gesällprov måste man ha genomgått en treårig lärlingsutbildning hos låssmedsföretag. Proven, som huvudsakligen är praktiskt inriktade, skall avse:

  • Kännedom om gängse låsfabrikat och låstyper, såväl mekaniska som elektriska konstruktioner, nycklar, nyckelämnen samt dyrkverktyg.
  • Utförande av monteringsarbeten av lås och förstärkningsbeslag i trä och metall, även borrning, gängning och liknande.
  • Val av låstyp till olika objekt.
  • Utförande av reparationer av lås, läggning av låscylindrar i system.
  • Tillverkning av nycklar efter lås, kod eller provnyckel till såväl cylinderlås som tillhållarlås.
  • Kunnighet i svetsning och hårdlödning, kunskap om bestämmelser för s.k. ”Heta arbeten.”
  • Kännedom om myndigheters och försäkringsbolagens krav på intrångsskydd och utrymningsvägar samt gällande bestämmelser om s.k. skyddade nycklar.
  • Kunskap om vad som är föreskrivet i lagar och förordningar om låssmedsyrkets utövande.

Öbergs Lås o Nycklar 80 år

Möten och kurser 2020

SäkerhetsBranschen presen- terar SäkerhetsDagen!

Den 23 april 2020 samlas Sveriges ledande säkerhetsproffs på Quality Hotel Globe för en storslagen heldag under parollen Nytta, Nöje och Nätverk. Vi är stolta att presentera programmet som bland annat bjuder på anföranden från Ebba Busch Thor och Leif GW Persson, mingel och whiskyprovning med Steffo Thörnquist samt en storstilad bankett med underhållning av Jesper Rönndahl.

ELF Convention hålls mellan den 14 och 16 maj på Clarion Hotel i Helsingfors. Temat för ELF 2020 är smarta lås, eller närmare bestämt: Smart home, Smart city Smart Locks- mith.

Fysiskt årsmöte inställt

Den fysiska träffen i samband med SLR:s årsmöte är inställd – SLR:s årsmöte kommer i år endast hållas digitalt.

Vi på SLR följer noga utvecklingen av covid-19 (coronaviruset). För att göra vad vi kan för att minska spridningen av viruset har vi beslutat att ställa in det fysiska årsmötet och kongressen som var tänkt att hållas i Helsingfors 14 maj. I stället kommer vi endast ha årsmötet digitalt som du deltar i via dator, surfplatta eller telefon. Det digitala årsmötet kommer att hållas samma dag, alltså 14 maj klockan 13.00. Mer information om detta kommer att skickas ut till de anmälda via mejl.
Har du inte anmält dig? Gör det nu. 

Kongressen var tänkt att hållas i samband med ELF:s (European Locksmith Federation) kongress. Den kommer inte heller att hållas i vår utan skjuts upp till nästa år. 

Sista anmälningsdatum är 3 maj 2020.